Video Aspect Ratio: 9:4

Als je huisartsen helpt om meer tijd te besparen en beter samen te werken dan gaat je regio organisatie meer waarde creëren dan je ooit gedacht had.

Als je huisartsen helpt om meer tijd te besparen en beter samen te werken dan gaat je regio organisatie meer waarde creëren dan je ooit gedacht had.


‘Ik heb Digigrip ingeschakeld op het moment dat ik net een visie op digitalisering had geformuleerd voor de ROHA en zocht naar de vertaling in uitvoering. Onderdeel van deze visie was ook het HIS-harmonisatie-vraagstuk, waarvoor ik op zoek was naar een stevige projectleider. Samen met Carin en Wim van Digigrip zijn we aan de slag gegaan om projecten te definiëren, overzicht te creëren en daadwerkelijk aan deze visie invulling te geven. Ik heb Wim en Carin als zeer professioneel ervaren, die elkaar qua persoon en ervaring goed aanvullen. Wim werkt als ervaren projectleider zeer gestructureerd en heeft een gedegen kennis van de HIS-ontwikkelingen, Carin heeft veel ervaring met netwerkzorg, samenwerking in de wijk en beschikt over de nodige coachingsskills. Indien nodig kunnen ze elkaar vervangen en daardoor is voor de ROHA de continuïteit in de opdrachtuitvoering gegarandeerd. Wat ik erg waardeer is bovendien dat ze ons hebben ondersteund met de ontwikkeling van de organisatie: de projecten en vraagstukken worden niet overgenomen, maar samen met ons uitgevoerd, waardoor onze medewerkers in hun kracht komen te staan en we ons als organisatie kunnen doorontwikkelen. Bovendien, weet Ik dat als Carin of Wim zeggen dat ze iets doen, dat het dan ook gebeurt, ze zijn zeer betrouwbaar. Dit maakt het voor mij mogelijk mijn energie te richten op zaken waarmee ik de organisatie als geheel vooruit kan helpen.‘
Lonneke Reuser ROHA

Download ons gratis e-book

Samen met huisartsen naar een toekomstbestendige digitalisering

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken

Dé expert in het regionaal vormgeven van digitale huisartsenzorg.

Er zijn veel ontwikkelingen die de complexiteit van de digitalisering van de huisartsenzorg vergroten. Deze complexe vraagstukken leiden veelal tot de noodzaak van een regionale aanpak. Hoe kom je en hoe blijf je goed in control op het gebied van (regionale) digitaliseringsvraagstukken? Hoe krijg je meer regie en grip op de innovatie waar jouw organisatie en huisartsenzorg voor staat? DigiGrip heeft meer dan 100 jaar kennis en ervaring in de digitalisering van de zorg, en in het bijzonder van de eerstelijnszorg, in praktisch toepasbare diensten en producten gebundeld. Met de DigiGrip dienstverlening ervaart u een praktische ondersteuning bij uw complexe digitaliseringsvraagstukken en hebt u zelf de regie op uw succes.
Ontdek de mogelijkheden

Dit kan DigiGrip voor u betekenen

Strategisch adviesgesprek

Een vrijblijvend gesprek van 45 minuten met een consultant van DigiGrip. Door jarenlange ervaring kunnen we meteen zien wat er voor je organisatie mogelijk is, ook al zie je dat nog niet zelf.

DigiGrip Scan

De DigiGrip scan geeft overzicht bij de aanpak van digitalisering. Zo krijgt u overzicht én advies ten aanzien van de te nemen stappen om de digitalisering goed vorm te geven.

De consultants van DigiGrip

Wim Derks

Al ruim 30 jaar ben ik als consultant werkzaam op het gebied van digitalisering van zorg en e-health in met name de eerste lijn. Heb me veel bezig gehouden met vraagstukken op het gebied van regionalisering van ICT en e-health voor huisartsenorganisaties, zorggroepen en de LHV. Zo heb ik diverse regio’s begeleid bij de selectie en implementatie van een Regionaal Huisartsen Informatie Systeem (HIS), de inrichting van een regionale HIS-/ICT-ondersteuningsorganisatie voor de huisartsenpraktijken en het realiseren van regionale gegevensuitwisseling met netwerkpartners en patiënten. Deze trajecten starten doorgaans met de ontwikkeling van een door de huisartsen gedragen regionale visie en strategie op het gebied van digitalisering. Vind het prachtig dat ik mijn opgedane kennis en ervaring kan delen en wil graag regionale huisartsenorganisaties ondersteunen bij het leggen van hun complexe digitaliseringspuzzel. 

Carin Pipers

Inmiddels loop ik al heel wat jaren mee in de zorg en ICT-wereld. Na gewerkt te hebben voor een grote ICT-organisatie, ben ik gestart als informatiemanager in een ziekenhuis toen digitalisering nog in de kinderschoenen stond (de eerste versie van Chipsoft was net geïntroduceerd). In dit ziekenhuis heb ik de professionalisering van ICT vorm gegeven en aangestuurd. Daarna heb ik adviesopdrachten gehad door de hele zorgsector: ziekenhuizen, landelijk, GGZ en regionale eerstelijnsorganisaties. In de organisatie van de digitalisering in de eerste lijn zie ik veel parallellen met de professionalisering die in de andere zorgsectoren heeft plaatsgevonden. Er is al vroeg gedigitaliseerd in de huisartsenzorg, maar qua aansturing en organisatie staan we aan het begin van hetgeen nodig is om naar de toekomst toe digitalisering slagvaardig te blijven vormgeven. Daarnaast is het zo dat de techniek vaak al veel meer mogelijkheden in zich heeft, dan dat er gebruikt wordt. Implementeren is niet zo simpel, maar bepaalt uiteindelijk óf en in welk tempo de meerwaarde van ICT wordt ervaren.  

Ik denk met mijn ervaring en kennis als projectleider, programmanager of adviseur bij te kunnen dragen in het daadwerkelijk realiseren van deze resultaten met digitalisering. Laten we eens de mogelijkheden verkennen!

Meer tijd, slimmer werken, beter samenwerken.