Video Aspect Ratio: 9:4


Dé specialist voor regionale zorg-ICT huisartsenzorg

Partners voor regionale ICT huisartsenzorg


Toekomstbestendige digitalisering 

van de huisartsenzorg

Er zijn veel ontwikkelingen die de complexiteit van de digitalisering van de huisartsenzorg vergroten. Deze complexe vraagstukken leiden veelal tot de noodzaak van een regionale aanpak.


Hoe kom je en hoe blijf je goed in control op het gebied van (regionale) digitaliseringsvraagstukken? Hoe krijg je meer regie en grip op de innovatie waar jou organisatie en huisartsenzorg voor staat? DigiGrip heeft haar meer dan 100 jaar kennis en ervaring in de digitalisering van de zorg, en in het bijzonder van de eerstelijnszorg, in praktisch toepasbare diensten en producten gebundeld. 


Met de DigiGrip dienstverlening ervaart u een praktische ondersteuning bij uw complexe digitaliseringsvraagstukken en hebt u zelf de regie op uw succes.


Toekomstbestendige digitalisering 

van de huisartsenzorg

Er zijn veel ontwikkelingen die de complexiteit van de digitalisering van de huisartsenzorg vergroten. Deze complexe vraagstukken leiden veelal tot de noodzaak van een regionale aanpak.


Hoe kom je en hoe blijf je goed in control op het gebied van (regionale) digitaliseringsvraagstukken? Hoe krijg je meer regie en grip op de innovatie waar jouw organisatie en huisartsenzorg voor staat? DigiGrip heeft meer dan 100 jaar kennis en ervaring in de digitalisering van de zorg, en in het bijzonder van de eerstelijnszorg, in praktisch toepasbare diensten en producten gebundeld. 


Met de DigiGrip dienstverlening ervaart u een praktische ondersteuning bij uw complexe digitaliseringsvraagstukken en hebt u zelf de regie op uw succes.


Ontdek de mogelijkheden

Dit kan DigiGrip voor u betekenen

DigiGrip Scan

De DigiGrip scan geeft overzicht bij de aanpak van digitalisering. Zo krijgt u overzicht én advies ten aanzien van de te nemen stappen om de digitalisering goed vorm te geven.

Masterclass

In deze masterclass krijgt u inzicht in wat de relevante ontwikkelingen zijn op ICT-gebied en op welke wijze u hierop kunt inspelen, zodanig dat u in regie komt en blijft.

“Er is al vroeg gedigitaliseerd in de huisartsenzorg, maar qua aansturing en organisatie staan we aan het begin van hetgeen nodig is om naar de toekomst toe digitalisering slagvaardig te blijven vormgeven.” 

De consultants van DigiGrip

Wim Derks

Al ruim 30 jaar ben ik als consultant werkzaam op het gebied van digitalisering van zorg en e-health in met name de eerste lijn. Heb me veel bezig gehouden met vraagstukken op het gebied van regionalisering van ICT en e-health voor huisartsenorganisaties, zorggroepen en de LHV. Zo heb ik diverse regio’s begeleid bij de selectie en implementatie van een Regionaal Huisartsen Informatie Systeem (HIS), de inrichting van een regionale HIS-/ICT-ondersteuningsorganisatie voor de huisartsenpraktijken en het realiseren van regionale gegevensuitwisseling met netwerkpartners en patiënten. Deze trajecten starten doorgaans met de ontwikkeling van een door de huisartsen gedragen regionale visie en strategie op het gebied van digitalisering. Vind het prachtig dat ik mijn opgedane kennis en ervaring kan delen en wil graag regionale huisartsenorganisaties ondersteunen bij het leggen van hun complexe digitaliseringspuzzel. 

Carin Pipers

Inmiddels loop ik al heel wat jaren mee in de zorg en ICT-wereld. Na gewerkt te hebben voor een grote ICT-organisatie, ben ik gestart als informatiemanager in een ziekenhuis toen digitalisering nog in de kinderschoenen stond (de eerste versie van Chipsoft was net geïntroduceerd). In dit ziekenhuis heb ik de professionalisering van ICT vorm gegeven en aangestuurd. Daarna heb ik adviesopdrachten gehad door de hele zorgsector: ziekenhuizen, landelijk, GGZ en regionale eerstelijnsorganisaties. In de organisatie van de digitalisering in de eerste lijn zie ik veel parallellen met de professionalisering die in de andere zorgsectoren heeft plaatsgevonden. Er is al vroeg gedigitaliseerd in de huisartsenzorg, maar qua aansturing en organisatie staan we aan het begin van hetgeen nodig is om naar de toekomst toe digitalisering slagvaardig te blijven vormgeven. Daarnaast is het zo dat de techniek vaak al veel meer mogelijkheden in zich heeft, dan dat er gebruikt wordt. Implementeren is niet zo simpel, maar bepaalt uiteindelijk óf en in welk tempo de meerwaarde van ICT wordt ervaren.  

Ik denk met mijn ervaring en kennis als projectleider, programmanager of adviseur bij te kunnen dagen in het daadwerkelijk realiseren van deze resultaten met digitalisering. Laten we eens de mogelijkheden verkennen!

Ben Stoltenborg

Ben heeft gedurende zijn 40-jarige carrière in diverse rollen steeds aan de basis gestaan van verandering en vernieuwing. Zijn passie zit in het opzetten en inrichten van IT-business en IT-afdelingen en/of de transformatie van en naar professionele en zakelijke ICT-diensten. Zijn aanpak is gestoeld op het Common Sense gedachtegoed. Welke verandering u ook beoogt, voor hem staat daarbij de mens centraal. Heeft zijn ervaring opgedaan in verschillende markten en vanaf 2003 werkzaam in en voor de Zorg.

Hij heeft aan de wieg gestaan van diverse concepten en markt modellen zoals ASL en BiSL. Hij is ook medeauteur van “Naar een vraag gestuurde informatievoorziening” (2010), waarin de inrichting van het functioneel beheer op basis van BiSL centraal staat en van het e-book “Grip op regionale ICT-huisartsenzorg”, een leidraad voor een toekomstbestendige digitalisering. Als geregistreerd EDP-auditor geeft hij college op de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft ook bij verschillende (academische) ziekenhuizen trainingen verzorgd en gefaciliteerd bij het inrichten van de informatievoorziening.

Download ons gratis e-book

Samen met huisartsen naar een toekomstbestendige digitalisering

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken