DigiGrip scan geeft overzicht bij de aanpak van digitalisering

Overzicht

Wat is er al goed geregeld en wat zijn aandachts/ verbeterpunten? 

Advies op maat

Stappen om de digitalisering goed vorm te geven.

Toekomstbestendig

Komen tot een toekomstbestendige digitalisering van de huisartsenzorg 

De Digigrip scan geeft overzicht bij de aanpak van digitalisering

Met behulp van het door ons ontwikkelde DigiGrip model maken wij inzichtelijk hoe regionale huisartsenorganisaties kunnen komen tot een toekomstbestendige digitalisering van de huisartsenzorg en hoe ze grip kunnen krijgen en houden op de regionale ICT-huisartsenzorg. Het DigiGrip model bestaat uit vijf verschillende  onderdelen.

Met de scan kijken we per onderdeel van het model hoe u de digitalisering binnen uw regio en organisatie hebt vormgegeven. Wat is er al goed geregeld en wat zijn aandachts/verbeterpunten? 

De resultaten van deze scan worden vervat in een beknopte rapportage. Zo krijgt u overzicht én advies ten aanzien van de te nemen stappen om de digitalisering goed vorm te geven. Deze rapportage wordt met u besproken en toegelicht. 


Hoe pakken wij dat aan

We hebben het DigiGripmodel vervat in een checklist die als basis dient voor onze scan. Tijdens de uitvoering van de scan interviewen wij kernfunctionarissen van uw organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan een directeur/ bestuurder, CIO, CMIO,  vertegenwoordigers van een ICT-stuurgroep en medewerkers van het ICT-team. Daarnaast bestuderen wij globaal relevante documenten van uw organisatie. Het gaat hierbij bijv. om (regionale) visiedocumenten op het gebied van huisartsenzorg en van digitalisering, programma/ jaarplan en projectplannen t.a.v. digitalisering huisartsenzorg en contracten/SLA’s met leveranciers.

Ontdek wat de DigiGrip Scan kan opleveren voor u