Grip op regionale

ICT huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Download 

76

Pagina's

6

Cases

100

jaar gezamenlijke ervaring
Veel regio’s zijn bezig om de organisatie en aansturing van de regionale ICT van de huisartsenzorg vorm te geven. In dit e-book hebben wij onze gezamenlijke kennis en meer dan 100 jaar ervaring in de digitalisering van de (eerstelijns)zorg verwerkt. Deze kennis en ervaring hebben wij samengevat in het DigiGrip-model. Het doel van het e-book is om bestuurders van regionale huisartsenzorgorganisaties, informatiemanagers, CIO’s en CMIO’s te helpen om meer grip te krijgen op de in het model genoemde vraagstukken. Dit gratis te downloaden e-book biedt een leidraad hoe deze zaken aan te pakken en bevat vele praktische handvaten en inzichten. Hieruit kan naar behoefte worden geput en desgewenst bieden wij graag ondersteuning hierbij. Wij wensen u veel leesplezier! 

Meer weten? Vraag een gratis online adviesgesprek aan

Heeft u digitaliseringsvraagstukken uit uw eigen regio waarover u met ons van gedachten wilt wisselen? Vraag dan een gratis en vrijblijvend online adviesgesprek aan. Als dit gesprek aanleiding geeft voor een vervolg, dan komen we graag naar u toe.

Aanpak regionale ICT huisartsenzorg

Wim Derks

Download hier het gratis e-book