MASTERCLASS

In deze masterclass krijgt u inzicht in wat de relevante ontwikkelingen zijn op ICT-gebied en op welke wijze u hierop kunt inspelen, zodanig dat u in regie komt en blijft. De masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten weet u hoe u invulling kunt geven aan het regionaal organiseren van ICT met een goede betrokkenheid en draagvlak van relevante stakeholders.


Lees verder

Recente rapporten van Nictiz en landelijke eerstelijnskoepels LHV, InEen en NHG geven aan dat de eerstelijnszorg ICT onder druk staat en alleen op de toekomst kan worden voorbereid als er krachtig geïnvesteerd wordt in regionale oplossingen.Regionale oplossingen worden door regionale huisartsenorganisaties geïnitieerd en aangestuurd. Vanuit het ministerie van VWS en zorgverzekeraars worden middelen vrijgemaakt om dit te financieren.

Maar, wat betekent dit nu concreet voor uw organisatie? Wat wordt er van u verwacht hierin en hoe bepaalt u samen met huisartsen welke stappen u moet nemen? Hoe krijgt u grip op de toenemende complexiteit van het applicatielandschap in de regio? Hoe voorkomt u dat u keuzes van leveranciers en andere zorgpartijen krijgt opgelegd?

In deze masterclass krijgt u inzicht in wat de relevante ontwikkelingen zijn op ICT-gebied en op welke wijze u hierop kunt inspelen, zodanig dat u in regie komt en blijft. De masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten weet u hoe u invulling kunt geven aan het regionaal organiseren van ICT met een goede betrokkenheid en draagvlak van relevante stakeholders. We doen dit op een praktische manier op basis van ons DigiGrip-model

Na deze Masterclass heeft u

Kennis en handvatten hoe u regionale aansturing van ICT kunt vormgeven en  inzicht in wat de relevante ontwikkelingen zijn op ICT-gebied

Helder hoe u in uw regio samen met andere zorgpartners uw samenwerking kunt versterken en hoe ICT u hierbij kan faciliteren  
Overzicht hoe u draagvlak en betrokkenheid voor ICT-gerelateerde besluiten bij de bij uw organisatie aangesloten huisartsen en netwerkpartners in de regio verkrijgt
Duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen voor u als bestuurder, de aangesloten huisartsen, de leverancier en de gebruikers
De beschikking over concrete handvatten, checklists, templates en best practices om de regionale aansturing van ICT in te richten
Veel kunnen leren van de ervaringen en de praktijk van uw collega deelnemers


zorg ict huisartsenzorg

Indeling Masterclass

Dag 1: Visie en organisatie regionale Zorg-ICT

Dag 2: De realisatie van de visie

Dag 3: Intervisie


Dag 1: Visie en organisatie regionale Zorg-ICT

Er wordt samen met de deelnemers een beeld gevormd van relevante ontwikkelingen in de zorg en ICT. Vervolgens wordt aangegeven welke processen in uw regio ingericht moeten zijn om blijvend regie te kunnen voeren op de keuze en implementatie van zinvolle ICT. Ook de rol van de bestuurder komt aan bod. Aan de hand van een case wordt bepaald welke speerpunten voor uw regio het meest relevant zijn. Het accent ligt op de benadering van de vraagstukken vanuit de behoeften en wensen van de zorgverlener. Verder krijgt u inzicht hoe u op basis van doelen en belangen van uw eigen organisatie en de daarbij aangesloten huisartsen op nieuwe ontwikkelingen kunt
inspelen. U leert welke randvoorwaarden ingevuld moeten zijn om in uw regio nieuwe toepassingen succesvol te realiseren. U krijgt praktische handvatten om de organisatie rondom deze ontwikkelingen goed vorm te geven.

regionale zorg ict huisartsenzorg

Dag 2: De realisatie van de visie

Deze dag staat vooral in het teken van het toepassen in de praktijk. U krijgt inzicht in de belangen die spelen bij de verschillende stakeholders en in de aanpak bij selectie en implementatie van ICT met daarbij specifiek aandacht voor de samenwerking met leveranciers. Verder leert u wat er geregeld moet worden om de continuïteit, beschikbaarheid en de veiligheid van uw ICT oplossingen te borgen. Hierbij wordt ook inzicht gegeven hoe u toekomstbestendig kunt inspelen op de voortdurende ontwikkelingen rondom de informatievoorziening. Dit betreft onder meer de aansturing van een beheer- en ondersteuningsorganisatie en van leveranciers maar ook van de ICT-connectie met netwerkpartners. 

Dag 3: Intervisie

Deze dag is volledig van de deelnemers. De voortschrijdende inzichten en ervaringen worden gedeeld en de individuele cases van de deelnemers worden behandeld.


Voor de volgende masterclasses in 2022 kunt u zich inschrijven:  

Optie 1: Woensdag 6 en 20 april met terugkomdag op woensdag 22 juni.

Optie 2:  Woensdag 13 en vrijdag 22 april met terugkomdag op vrijdag 24 juni.

De trainingen zijn onder voorbehoud van voldoende deelname. 


Tevens is er de mogelijkheid om de Masterclass inhouse te organiseren. 

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier

Inschrijven

Blijf op de hoogte van de nieuwe data voor de Masterclass!

Laat hieronder uw naam en e-mailadres achter en u krijgt van ons bericht als de nieuwe data van de Masterclass bekend zijn.

Your information is safe with us

Download de digitale brochure

Locatie

Details over de locatie worden bekendgemaakt na het publiceren van de data.


Kosten

De strategische masterclass ‘Grip op regionale ICT-huisartsenzorg’ kost €970, - (exclusief BTW).

“De toepassing van de theorie in de praktijk door de case en de ervaringen van andere deelnemers waren zeer waardevol.”


THOMAS KLOMP
Informatiemanager huisartsenzorg Oude IJssel

“Door de wijze waarop er regelmatig werd teruggegrepen op theorie en schema’s kreeg ik snel en overzichtelijk nieuwe kennis en inzichten.”


MARGREET EUWES
Manager Ketenzorg Friesland